Skip to content
Home » ไอดอลหนุ่มค่ายจอห์นนี่ส์ แชร์ประสบการณ์ตรง “5 ข้อ” ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผ่านยูทูบ

ไอดอลหนุ่มค่ายจอห์นนี่ส์ แชร์ประสบการณ์ตรง “5 ข้อ” ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผ่านยูทูบ