Skip to content
Home » “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่มีเสน่ห์อันดับ 1 ของญี่ปุ่น กำลังประสบปัญหาผู้คนพากันย้ายออก!

“ฮาโกดาเตะ” เมืองที่มีเสน่ห์อันดับ 1 ของญี่ปุ่น กำลังประสบปัญหาผู้คนพากันย้ายออก!